Πωλήσεις Διαμερισμάτων στην Χιλιαδού

Πωλείται έκταση γης στην Μανάγουλη

Περιοχή: Μανάγουλη
Είδος: Εκτάσεις-Αξιοποιήσιμη γη
Σκοπός: Πωλήσεις

Περιγραφή

Πωλείται στη Μανάγουλη Ευπαλίου έκταση 5 στρέμματα.
Κατάλληλη για επαγγελματική χρήση, πλησίον βιοτεχνικών μονάδων.